الف -  فرق کلامی :

                       1- فرقه اهل سنت :

                                             + سلفی: سلفی قدیم (اهل حدیث)  و  سلفی جدید (وهابیت) 

                                              + معتزله

                                              + اشاعره 

                                              + طحاویه

                                              + ماتریدیه

                                              + قدریه

                                               + مرجنه

                                               + کرامیه

                                               + خوارج

2 - شیعیه امامیه

3- زیدیه

4- اسماعیلیه

5- کیسائیه

6- غلات و اهل حق

7- شیخیه

8- بابیت

9- بهائیت

ب- فرق فقهی :

                       = فرق فقهی اهل سنت   

                       = شیعه امامیه (اثنی عشری)

                       = سایر فرق فقهی

ج- فرق صوفیه:

1- قادریه 2- بدویه 3- سهروردیه 4- شاذلیه 5- نقشبندیه 6- چشتیه 7- شطاریه 8- مولویه 

9- بکتاشیه 10- نعمت اللهیه 11- ذهبیه

 

       مطالبی در مورد فرقه سلفی قدیم (اهل سنت)  

        مطالبی در مورد فرقه سلفی جدید(وهابیت)  

      مکتب شیعه از چه زمانی بوجود آمد؟

***درمورد هرکدام از فرق که مایل به مطاله بیشتر باشید در قسمت (نظر بدهید )اعلام کنید تا مطلب خواسته شده شما را درج کنیم یا ایمیل بدهید تا پست شود.

+ نوشته شده توسط در و ساعت |